Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ về số cá tàu Lạc Hồng đã đánh bắt được:

Quan sát biểu đồ trên và cho biết:

Cho biểu đồ về số cá tàu Lạc Hồng đã đánh bắt được:

Quan sát biểu đồ trên và cho biết:

Câu 1: Tháng 2 và tháng 4 tàu Lạc Hồng đã bắt được tất cả bao nhiêu tấn cá?

A. 17 tấn cá

B. 13 tấn cá

C. 14 tấn cá

D. 20 tấn cá

Câu hỏi : 682223
Phương pháp giải:

Tính tổng số tấn cá tháng 2 và tháng 4.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 2 và tháng 4 tàu Lạc Hồng đã bắt được tất cả số tấn cá là:

  8 + 9 = 17 (tấn cá)

  Đáp số: 17 tấn cá

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Tháng 4 bắt được nhiều hơn tháng 1 bao nhiêu tấn cá?

A. 1 tấn

B. 3 tấn

C. 4 tấn

D. 6 tấn

Câu hỏi : 682224
Phương pháp giải:

Lấy số tấn cá bắt được trong tháng 4 trừ đi số tấn cá bắt được trong tháng 1.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 4 bắt được nhiều hơn tháng 1 số tấn cá là:

  9 – 5 = 4 (tấn cá)

  Đáp số: 4 tấn cá

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Tháng nào tàu Lạc Hồng bắt được nhiều hơn 10 tấn cá?

A. Tháng 1

B. Tháng 2

C. Tháng 3

D. Tháng 4

Câu hỏi : 682225
Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ ta thấy:

  Tháng 3 tàu Lạc Hồng bắt được nhiều hơn 10 tấn cá.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt từ cơ bản đến nâng cao, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com