Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ về số quyển sách các bạn đã đọc trong một năm

Quan sát biểu đồ trên và cho biết:

Cho biểu đồ về số quyển sách các bạn đã đọc trong một năm

Quan sát biểu đồ trên và cho biết:

Câu 1: Trong một năm, bốn bạn đọc tất cả bao nhiêu quyển sách?

A. 132 quyển sách

B. 134 quyển sách

C. 136 quyển sách

D. 138 quyển sách

Câu hỏi : 682227
Phương pháp giải:

Lấy số sách của bốn bạn đã đọc cộng lại với nhau.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong một năm, bốn bạn đọc tất cả số quyển sách là:

  30 + 27 + 35 + 44 = 136 (quyển)

  Đáp số: 136 quyển sách

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Bạn Thảo đọc ít hơn bạn Thành bao nhiêu quyển sách?

A. 17 quyển sách

B. 14 quyển sách

C. 9 quyển sách

D. 8 quyển sách

Câu hỏi : 682228
Phương pháp giải:

Lấy số quyển sách bạn Thành đã đọc trừ đi số quyển sách bạn Thảo đã đọc.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bạn Thảo đọc ít hơn bạn Thành số quyển sách là:

  44 – 27 = 17 (quyển sách)

  Đáp số: 17 quyển sách

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Trung bình mỗi bạn trong một năm đã đọc bao nhiêu quyển sách?

A. 32 quyển sách

B. 34 quyển sách

C. 35 quyển sách

D. 36 quyển sách

Câu hỏi : 682229
Phương pháp giải:

Trung bình số quyển sách mỗi bạn đọc = Tổng số sách 4 bạn đọc : 4.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trung bình mỗi bạn trong một năm đã đọc số quyển sách là:

  136 : 4 = 34 (quyển sách)

  Đáp số: 34 quyển sách

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt từ cơ bản đến nâng cao, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com