Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai vật A và B lần lượt có khối lượng \({m_A} = 200\,\,g\) và \({m_B} = 300\,\,g\) được nối với nhau bằng các sợi dây nhẹ, không dãn, dài 20 cm. hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m như hình vẽ bên. Kéo hai vật xuống dưới vị trí cân bằng để lò xo dãn 15 cm rồi thả nhẹ. Cho \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Quãng đường vật B đi được tính từ lúc thả vật đến khi nó có vận tốc bằng không lần đầu tiên là

Câu 682235: Hai vật A và B lần lượt có khối lượng \({m_A} = 200\,\,g\) và \({m_B} = 300\,\,g\) được nối với nhau bằng các sợi dây nhẹ, không dãn, dài 20 cm. hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m như hình vẽ bên. Kéo hai vật xuống dưới vị trí cân bằng để lò xo dãn 15 cm rồi thả nhẹ. Cho \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Quãng đường vật B đi được tính từ lúc thả vật đến khi nó có vận tốc bằng không lần đầu tiên là


A. 24,3 cm.

B. 15,8 cm.

C. 22,5 cm.

D. 21,6 cm.

Câu hỏi : 682235
Phương pháp giải:

Độ biến dạng của lò xo khi ở VTCB: \(\Delta {l_0} = \dfrac{{mg}}{k}\)


Dây bắt đầu chùng khi: \(a \ge g\)


Khi dây chùng, vật A dao động điều hòa, vật B chuyển động biến đổi đều với gia tốc g

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ biến dạng của lò xo khi ở VTCB là:

  \(\Delta {l_0} = \dfrac{{\left( {{m_A} + {m_B}} \right)g}}{k} = \dfrac{{\left( {0,2 + 0,3} \right).10}}{{100}} = 0,05\,\,\left( m \right) = 5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Biên độ của hệ 2 vật là:

  \(A = 15 - 5 = 10\,\,\left( {cm} \right)\)

  Ban đầu hệ vật dao động điều hòa với tần số góc là:

  \(\omega  = \sqrt {\dfrac{k}{{{m_A} + {m_B}}}}  = \sqrt {\dfrac{{100}}{{0,2 + 0,3}}}  = 10\sqrt 2 \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Trong \(\dfrac{1}{4}\) chu kì đầu, hai vật chuyển động với cùng trạng thái là dao động điều hòa

  Sau khi qua VTCB, tại vị trí dây chùng có:

  \(\begin{array}{l}a \ge g \Rightarrow  - {\omega ^2}x \ge g \Rightarrow  - 200x \ge 10\\ \Rightarrow x \le  - 0,05\,\,\left( m \right)\end{array}\)

  → dây bắt đầu chùng khi vật A qua vị trí lò xo không biến dạng

  Quãng đường vật B đi được cho đến thời điểm dây chùng là:

  \({s_1} = A + \left| x \right| = 10 + 5 = 15\,\,\left( {cm} \right)\)

  Tại vị trí dây bắt đầu chùng, tốc độ của hai vật là:

  \(\begin{array}{l}v = \omega \sqrt {{A^2} - {x^2}}  = 10\sqrt 2 .\sqrt {{{10}^2} - {5^2}} \\ \Rightarrow v \approx 122,47\,\,\left( {cm/s} \right) = 1,2247\,\,\left( {m/s} \right)\end{array}\)

  Quãng đường vật B đi được từ khi dây bắt đầu chùng đến khi nó có vận tốc bằng 0 là:

  \({s_2} = \dfrac{{{v^2}}}{{2g}} = \dfrac{{1,{{2247}^2}}}{{2.10}} = 0,075\,\,\left( m \right) = 7,5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Quãng đường vật B đi được là:

  \(s = {s_1} + {s_2} = 15 + 7,5 = 22,5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com