Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) (U và \(\omega \) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm các phần tử mắc nối tiếp như hình vẽ, trong đó \(R = 12\,\,\Omega \). Đồ thị hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp \({u_{AN}}\) giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp \({u_{MB}}\) giữa hai đầu đoạn mạch MB theo thời gian t. Biết công suất điện tiêu thụ trên toàn mạch là P = 18 W. Giá trị r gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 682236: Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) (U và \(\omega \) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm các phần tử mắc nối tiếp như hình vẽ, trong đó \(R = 12\,\,\Omega \). Đồ thị hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp \({u_{AN}}\) giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp \({u_{MB}}\) giữa hai đầu đoạn mạch MB theo thời gian t. Biết công suất điện tiêu thụ trên toàn mạch là P = 18 W. Giá trị r gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. \(16\,\,\Omega \).

B. \(7\,\,\Omega \).

C. \(17\,\,\Omega \).

D. \(6\,\,\Omega \).

Câu hỏi : 682236
Phương pháp giải:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị ta thấy 1 chu kì ứng với 6 ô → \({u_{AN}}\) và \({u_{MB}}\) có cùng giá trị cực đại khi chúng cách nhau 1 ô

  → \({u_{AN}}\) sớm pha hơn \({u_{MB}}\) góc \(\dfrac{\pi }{3}\) và \({U_{0AN}} = 40\left( V \right);\,\,{U_{0MB}} = 20\left( V \right)\)

  Ta có giản đồ vecto:

  Từ giản đồ vecto ta thấy:

  \(\begin{array}{l}{60^0} = \widehat {NAB} + \widehat {ABM} = \alpha  + \widehat {MAB} + \widehat {ABM}\\\beta  = \widehat {MAB} + \widehat {ABM}\\ \Rightarrow {60^0} = \alpha  + \beta \end{array}\)

  Lại có:

  \(\begin{array}{l}\cos \alpha  = \dfrac{{AH}}{{AN}} = \dfrac{{{I_0}.\left( {R + r} \right)}}{{{U_{0AN}}}} = \dfrac{{{I_0}.\left( {12 + r} \right)}}{{40}}\\\cos \beta  = \dfrac{{MH}}{{MB}} = \dfrac{{{I_0}.r}}{{{U_{0MB}}}} = \dfrac{{{I_0}.r}}{{20}}\end{array}\)

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

  \(\begin{array}{l}P = \dfrac{{{I_0}^2}}{2}.\left( {R + r} \right) \Rightarrow 18 = \dfrac{{{I_0}^2.\left( {12 + r} \right)}}{2}\\ \Rightarrow {I_0} = \dfrac{6}{{\sqrt {12 + r} }}\\ \Rightarrow \cos \alpha  = \dfrac{{3\sqrt {12 + r} }}{{20}}\\\cos \beta  = \dfrac{{3r}}{{10\sqrt {12 + r} }}\end{array}\)

  Sử dụng máy tính bỏ túi, ta có: \(r \approx 16,3\,\,\left( \Omega  \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com