Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(F(x) = 2x + \sin x\) là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây

Câu 682243: Hàm số \(F(x) = 2x + \sin x\) là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây

A. \(f(x) = 2 - \cos x\).

B. \(f(x) = 2 + \cos x\).

C. \(f(x) = {x^2} + \cos x\).

D. \(f(x) = {x^2} - \cos x\).

Câu hỏi : 682243

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\(F(x)\) là nguyên hàm của hàm \(f\left( x \right)\) khi \(F{\left( x \right)^\prime } = f\left( x \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(F(x)' = 2 + cosx = f\left( x \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com