Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c\left( {a,b,c \in \mathbb{R}} \right)\) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

Số nghiệm thực của phương trình \(f\left( x \right) =  - \dfrac{6}{5}\) là

Câu 682249: Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c\left( {a,b,c \in \mathbb{R}} \right)\) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

Số nghiệm thực của phương trình \(f\left( x \right) =  - \dfrac{6}{5}\) là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu hỏi : 682249
Phương pháp giải:

Phương pháp tương giao đồ thị.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số giao điểm của hai đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com