Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), mặt phằng đi qua \(A\left( {1;2; - 1} \right)\) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \left( {1;0;0} \right)\) có phương trình là

Câu 682250: Trong không gian \(Oxyz\), mặt phằng đi qua \(A\left( {1;2; - 1} \right)\) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \left( {1;0;0} \right)\) có phương trình là

A. \(y + z - 1 = 0\).

B. \(y + z = 0\).

C. \(x - 1 = 0\).

D. \(2x - 1 = 0\).

Câu hỏi : 682250
Phương pháp giải:

Mặt phẳng đi qua \(A\left( {{x_0};y{ & _0};{z_0}} \right)\) có vtpt \(\overrightarrow n  = \left( {a;b;c} \right)\) có phương trình: \(a\left( {x - {x_o}} \right) + b\left( {y - {y_o}} \right) + c\left( {z - {z_0}} \right) = 0\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình mặt phẳng là: \(x - 1 = 0\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com