Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của bất phương trình \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_7}\left( {5x - 2} \right) > {\rm{lo}}{{\rm{g}}_7}\left( {6 - 3x} \right)\) là

Câu 682268: Tập nghiệm của bất phương trình \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_7}\left( {5x - 2} \right) > {\rm{lo}}{{\rm{g}}_7}\left( {6 - 3x} \right)\) là

A. \(S = \left( {1; + \infty } \right)\).

B. \(S = \left( {1;2} \right)\).

C. \(S = \left( {2; + \infty } \right)\).

D. \(S = \left( {\dfrac{2}{5};1} \right)\).

Câu hỏi : 682268

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình logarit cơ bản.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_7}\left( {5x - 2} \right) > {\rm{lo}}{{\rm{g}}_7}\left( {6 - 3x} \right)\) điều kiện \(\left\{ \begin{array}{l}5x - 2 > 0\\6 - 3x > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \dfrac{2}{5} < x < 2\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 5x - 2 > 6 - 3x\\ \Leftrightarrow x > 1\end{array}\)

  Tập nghiệm của bất phương trình là \(S = \left( {1;2} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com