Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy các chất sau: glucozo, fructozo, saccarozo, xenlulozo. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu 682436: Cho dãy các chất sau: glucozo, fructozo, saccarozo, xenlulozo. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu hỏi : 682436

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của một số cacbonhidrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Glucozo và fructozo có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com