Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun 50 gam dung dịch glucozo trong dung dịch AgNO3/NH3 (dư), phản ứng hoàn toàn, thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch glucoso là

Câu 682437: Đun 50 gam dung dịch glucozo trong dung dịch AgNO3/NH3 (dư), phản ứng hoàn toàn, thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch glucoso là

A. 3,6%.

B. 0,2%.

C. 0,4%.

D. 7,2%.

Câu hỏi : 682437
Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về glucozơ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có nglucozo = ½ nAg = 0,02 (mol)

  ⟹ C%glucozo = 0,02.180.100%/50 = 7,2%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com