Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiếu một chùm tia hẹp từ đèn Laze có công suất cao là 2 W và bước sóng \(0,5\,\,\mu m\) vào một chất bán dẫn Si thì hiện tượng quang điện trong xảy ra. Biết cứ 5 hạt photon bay vào thì có 1 hạt photon bị electron hấp thụ và sau khi hấp thụ photon thì electron này được giải phóng khỏi liên kết. Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}\,\,J.s\); \(c = {3.10^8}\,\,m/s\). Số hạt tải điện sinh ra khi chiếu tia Laze trên trong 4 s là

Câu 682598: Chiếu một chùm tia hẹp từ đèn Laze có công suất cao là 2 W và bước sóng \(0,5\,\,\mu m\) vào một chất bán dẫn Si thì hiện tượng quang điện trong xảy ra. Biết cứ 5 hạt photon bay vào thì có 1 hạt photon bị electron hấp thụ và sau khi hấp thụ photon thì electron này được giải phóng khỏi liên kết. Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}\,\,J.s\); \(c = {3.10^8}\,\,m/s\). Số hạt tải điện sinh ra khi chiếu tia Laze trên trong 4 s là

A. \({4.10^{18}}\).

B. \({8.10^{18}}\).

C. \({6.10^{18}}\).

D. \({2.10^{19}}\).

Câu hỏi : 682598
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com