Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\({}_{84}^{210}Po\) là chất phóng xạ \({}_2^4He\), có chu kì bán rã là 138 ngày đêm. Ban đầu nhận được \({m_0}\) gam \({}_{84}^{210}Po\). Tính từ t = 0 đến \({t_1} = 69\) ngày đêm, khối lượng hạt \({}_2^4He\) tạo thành là \({m_1}\). Tính từ thời điểm \({t_1}\) đến \({t_2} = 276\) ngày đêm, khối lượng hạt \({}_2^4He\) tạo thành là \({m_2}\). Tỉ số \(\dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}}\) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 682599: \({}_{84}^{210}Po\) là chất phóng xạ \({}_2^4He\), có chu kì bán rã là 138 ngày đêm. Ban đầu nhận được \({m_0}\) gam \({}_{84}^{210}Po\). Tính từ t = 0 đến \({t_1} = 69\) ngày đêm, khối lượng hạt \({}_2^4He\) tạo thành là \({m_1}\). Tính từ thời điểm \({t_1}\) đến \({t_2} = 276\) ngày đêm, khối lượng hạt \({}_2^4He\) tạo thành là \({m_2}\). Tỉ số \(\dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}}\) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,41.

B. 0,39.

C. 0,64.

D. 0,55.

Câu hỏi : 682599

Quảng cáo

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com