Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cơ thể đực có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\). Biết khoảng cánh giữa hai gen A và B là 20cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

Câu 682668: Một cơ thể đực có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\). Biết khoảng cánh giữa hai gen A và B là 20cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

A. 10%.

B. 20%.

C. 15%.

D. 40%.

Câu hỏi : 682668
Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết đã học về hóa vị gen.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số hoán vị gen là 20%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com