Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhân tố tiến hóa làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể bao gồm những nhân tố sau:

Câu 682669: Nhân tố tiến hóa làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể bao gồm những nhân tố sau:

A. Đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên.

B. Đột biến, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên, giao phối ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, cơ chế cách li, di nhập gen.

D. Đột biến, giao phối ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, cơ chế cách li, di nhập gen.

Câu hỏi : 682669
Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết đã học về nhân tố tiến hóa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhân tố tiến hóa làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể bao gồm những nhân tố: Đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com