Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét 3 loài chim ăn hạt sống trong cùng 1 khu vực. Ổ sinh thái dinh dưỡng được thể hiện thông qua tỉ lệ phần trăm các loại kích thước mỏ của của ba loài trên được biểu hiện ở đồ thị sau:

Dựa vào đồ thị, có bao nhiêu dự đoán sau đây về 3 loài chim trên là đúng?

I. Loài 1 và loài 3 trong khu vực này gần như không cạnh tranh nhau về thức ăn.

II. Số lượng cá thể loài 2 khống chế số lượng cá thể loài 3 và ngược lại.

III. Loài 1 và loài 2 có hiện tượng cạnh tranh gay gắt nguồn thức ăn với nhau.

IV. Các loài chim trong khu vực này có xu hướng mở rộng ổ sinh thái để tìm được nhiều thức ăn hơn.

Câu 682692: Xét 3 loài chim ăn hạt sống trong cùng 1 khu vực. Ổ sinh thái dinh dưỡng được thể hiện thông qua tỉ lệ phần trăm các loại kích thước mỏ của của ba loài trên được biểu hiện ở đồ thị sau:

Dựa vào đồ thị, có bao nhiêu dự đoán sau đây về 3 loài chim trên là đúng?

I. Loài 1 và loài 3 trong khu vực này gần như không cạnh tranh nhau về thức ăn.

II. Số lượng cá thể loài 2 khống chế số lượng cá thể loài 3 và ngược lại.

III. Loài 1 và loài 2 có hiện tượng cạnh tranh gay gắt nguồn thức ăn với nhau.

IV. Các loài chim trong khu vực này có xu hướng mở rộng ổ sinh thái để tìm được nhiều thức ăn hơn.

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 682692

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự phân li ổ sinh thái để giải bài tập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I đúng.

  II đúng vì loài 2 vả trùng nhau một phần ổ sinh thái nên có cạnh tranh và làm ảnh hưởng đến số lượng cá thể lẫn nhau.

  III Sai vì loài 1 và loài 2 có trùng nhau 1 phần nhỏ ổ sinh thái, cạnh tranh không gay gắt.

  IV Sai vì các loài sẽ thu hẹp ổ sinh thái để giảm bớt sự cạnh tranh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com