Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bệnh mù màu đỏ lục và bệnh máu khó đông do hai gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định, cách nhau 12 cM. Theo sơ đồ phả hệ bên, hãy cho biết có bao nhiêu người con ở thế hệ thứ 3 (III) chắc chắn sinh ra do trao đổi chéo khi chỉ dựa vào kiểu hình của phả hệ?

Câu 682693: Bệnh mù màu đỏ lục và bệnh máu khó đông do hai gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định, cách nhau 12 cM. Theo sơ đồ phả hệ bên, hãy cho biết có bao nhiêu người con ở thế hệ thứ 3 (III) chắc chắn sinh ra do trao đổi chéo khi chỉ dựa vào kiểu hình của phả hệ?

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu hỏi : 682693
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự phân li ổ sinh thái để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy ước:

  A: Không bị máu khó đông, a: bị máu khó đông.

  B: Không bị mù màu, b: bị mù màu.

  Người số I.1 bị mù màu và máu khó đông có kiểu gen XabY.

  Người số II.1 bình thường có kiểu gen là XABXab.

  Người số II.2 bị bệnh máu khó đông có kiểu gen là XabY.

  Người số III.1 bị bệnh máu khó đông và mù màu có kiểu gen XabY.

  Người số III.2 bình thường có thể có kiểu gen XABXaB.

  Người số III.3 bình thường có kiểu gen là XABY.

  Người số III.4 bị bệnh máu khó đông có kiểu gen là XaBXab.

  Người số III 5 bị bệnh máu khó đông có kiểu gen là XaBY.

  Có 3 người ở thế hệ III chắc chắn sinh ra do trao đổi chéo gồm III.2, III.4 và III.5.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com