Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do một số gen có 2 alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định cây hoa trắng; Chiều cao cây do hai cặp gen B, b và D, d cùng quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về cả ba cặp gen (kí hiệu cây M) lai với cây đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen trên, thu được đời con gồm: 140 cây thân cao, hoa đỏ : 360 cây thân cao, hoa trắng : 640 cây thân thấp, hoa trắng : 860 cây thân thấp, hoa đỏ. Kiểu gen của cây M có thể là:

Câu 682694: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do một số gen có 2 alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định cây hoa trắng; Chiều cao cây do hai cặp gen B, b và D, d cùng quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về cả ba cặp gen (kí hiệu cây M) lai với cây đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen trên, thu được đời con gồm: 140 cây thân cao, hoa đỏ : 360 cây thân cao, hoa trắng : 640 cây thân thấp, hoa trắng : 860 cây thân thấp, hoa đỏ. Kiểu gen của cây M có thể là:

A. \(\frac{{AB}}{{ab}}Dd\).

B. AaBbDd.

C. \(\frac{{Ab}}{{aB}}Dd\).

D. \(Aa\frac{{Bd}}{{bD}}\).

Câu hỏi : 682694

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phương pháp giải bài tập quy luật tương tác gen để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cây M lai phân tích

  Fa : 7% cao đỏ : 18% cao trắng : 32% thấp trắng : 43% thấp đỏ

  Đỏ : trắng = 1 : 1 <=> Aa x aa

  Cao : thấp = 1 : 3 <=> BbDd x bbdd

  Như vậy tính chiều cao do 2 cặp gen phân li độc lập qui định theo kiểu tương tác bổ sung.

  B-D- = cao; B-dd = bbD- = bbdd = thấp

  Giả sử 3 cặp gen đều PLDL

  Tỉ lệ kiểu hình Fa sẽ là (1:1) x (1:3) = 1:1:3:3 khác với tỉ lệ đề bài

  Do đó có 2 trong 3 cặp gen di truyền liên kết

  Do 2 gen B và D có vai trò tương đương

  Nên giả sử A và D di truyền liên kết

  Ta có tỉ lệ kiểu hình cao đỏ (A-D-)B- ở Fa bằng 7%

  Mà tỉ lệ B- = 50% từ phép lai Bb x bb

  =>  Tỉ lệ (A-D-) = 14%

  =>  Tỉ lệ giao tử AD bằng 14% do đây là phép lai phân tích

  =>  AD là giao tử mang gen hoán vị

  =>  Cây M có kiểu gen là \(\frac{{Ad}}{{aD}}Bb\).

  2 gen B và D có vai trò tương đương nên cây M có thể là kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}Dd\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com