Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

Mark the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

Câu 1:

A. machine

B. human

C. fiction

D. robot

Câu hỏi : 682729
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. machine /məˈʃiːn/

  B. human /ˈhjuːmən/

  C. fiction /ˈfɪkʃn/

  D. robot /ˈrəʊbɒt/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. politics

B. dependence

C. invention

D. employment

Câu hỏi : 682730
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. politics /ˈpɒlətɪks/

  B. dependence /dɪˈpendəns/

  C. invention /ɪnˈvenʃn/

  D. employment /ɪmˈplɔɪmənt/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com