Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình \(u = 4\cos \left( {20\pi t - \pi x} \right)(cm)\)với x có đơn vị cm, t tính bằng s. Bước sóng của sóng này là

Câu 682806: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình \(u = 4\cos \left( {20\pi t - \pi x} \right)(cm)\)với x có đơn vị cm, t tính bằng s. Bước sóng của sóng này là

A. 2m

B. 2cm

C. 4m

D. 4cm

Câu hỏi : 682806

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình sóng cơ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình sóng: \(u = 4\cos \left( {20\pi t - \pi x} \right)(cm)\)

  \( \Rightarrow \pi  = \dfrac{{2\pi }}{\lambda } \Rightarrow \lambda  = 2cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com