Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{2}{{x - 1}}\) là đường thẳng

Câu 682930: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{2}{{x - 1}}\) là đường thẳng

A. \(y = 2\).

B. \(x = 1\).

C. \(y = 0\).

D. \(y = 1\).

Câu hỏi : 682930
Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số \({\rm{y}} = {\rm{f}}({\rm{x}})\) có tập xác định là \({\rm{D}}\).

Nếu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty }  = f(x) = {y_0}\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = {y_0}\) thì đường thẳng \(y = {y_0}\) là đường tiệm cộn ngang của đồ thị hàm số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\lim \dfrac{2}{{x - 1}} = 0\)\( \Rightarrow \)\(y = 0\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com