Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(\int\limits_0^2 {f\left( x \right)dx}  = 8\). Giá trị của \(\int\limits_0^2 {\left[ {f\left( {2 - x} \right) + 1} \right]dx} \)

Câu 682939: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(\int\limits_0^2 {f\left( x \right)dx}  = 8\). Giá trị của \(\int\limits_0^2 {\left[ {f\left( {2 - x} \right) + 1} \right]dx} \)

A. \(I = 10\).

B. \(I =  - 9\).

C. \(I = 9\).

D. \(I =  - 6\).

Câu hỏi : 682939

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đổi biến.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(I = \int\limits_0^2 {\left[ {f\left( {2 - x} \right) + 1} \right]dx}  = \int\limits_0^2 {f\left( {2 - x} \right)dx}  + \int\limits_0^2 {dx}  = \int\limits_0^2 {f\left( {2 - x} \right)d\left( {2 - x} \right)}  + 2 = 8 + 2 = 10\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com