Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f(x) = 4{x^2} - 7\). Tính \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right)\)

Câu 682949: Cho hàm số \(y = f(x) = 4{x^2} - 7\). Tính \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right)\)

A. 6.

B. 5.

C. \( - 6\).

D. \( - 5\).

Câu hỏi : 682949
Phương pháp giải:

Thay \(x = \dfrac{1}{2}\) vào hàm số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = 4.{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2} - 7 =  - 6\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com