Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH.

a) Biết \(AB = 3\;{\rm{cm}},AC = 4\;{\rm{cm}}\), hãy tính độ dài các đoạn thẳng AH, BH, CH.

b) Gọi M, N lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ \(H\) đến AB, AC. Chứng minh rằng \(\Delta HMN\backsim\Delta ABC\).

Câu 682654: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH.


a) Biết \(AB = 3\;{\rm{cm}},AC = 4\;{\rm{cm}}\), hãy tính độ dài các đoạn thẳng AH, BH, CH.


b) Gọi M, N lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ \(H\) đến AB, AC. Chứng minh rằng \(\Delta HMN\backsim\Delta ABC\).

Câu hỏi : 682654
Phương pháp giải:

a) + Sử dụng kiến thức định lí Pythagore để tìm BC: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.


+ Sử dụng kiến thức các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để chứng minh: Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.


b) Sử dụng kiến thức các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để chứng minh: Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Tam giác ABC vuông tại A nên \(\angle {BAC} = {90^\circ }\)

  Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác ABC vuông tại \(A\) ta có:

  \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} = {3^2} + {4^2} = 25\) nên \(BC = 5\;{\rm{cm}}\)

  Vì AH là đường cao trong tam giác \({\rm{ABC}}\) nên \(AH \bot BC\).

  Do đó, \(\angle {AHB} = \angle {AHC} = {90^\circ }\)

  Xét tam giác ABC và tam giác HAC có:

  \(\angle {BAC} = \angle {AHC} = {90^\circ },\hat C\) chung

  Suy ra \(\Delta ABC\backsim\Delta HAC(g - g)\)

  Suy ra: \(\frac{{AC}}{{HC}} = \frac{{BC}}{{AC}}\) nên \(CH = \frac{{C{A^2}}}{{CB}} = \frac{{{4^2}}}{5} = \frac{{16}}{5}(\;{\rm{cm}})\)

  Do đó, \(BH = BC - CH = 5 - \frac{{16}}{5} = \frac{9}{5}(\;{\rm{cm}})\)

  Vì \(\Delta ABC\backsim\Delta HAC({\rm{cmt}})\) nên \(\frac{{AB}}{{HA}} = \frac{{BC}}{{AC}}\)

  Do đó, \(AH = \frac{{AB.AC}}{{BC}} = \frac{{3.4}}{5} = \frac{{12}}{5}(\;{\rm{cm}})\)

  b) Vì \(HM \bot AB \Rightarrow \angle {HMA} = {90^\circ },HN \bot AC \Rightarrow \angle {HNA} = {90^\circ }\)

  Tứ giác ANHM có: \(\angle {HMA} = \angle {NAM} = \angle {HNA} = {90^\circ }\)

  nên tứ giác ANHM là hình chữ nhật. Do đó, \(\angle {NHM} = {90^\circ }\)

  Gọi D là giao điểm của hai đường chéo trong hình chữ nhật NHMA nên \(DH = DM\).

  Do đó, tam giác DHM cân tại D.

  Suy ra, \(\angle {DHM} = \angle {DMH}\)

  Lại có: \(\angle {DHM} = \hat B\left( { = {{90}^\circ } - \angle {MHB}} \right)\) nên \(\angle {DMH} = \hat B\)

  Suy ra \(\Delta HMN\backsim\Delta ABC(\;{\rm{g}} - {\rm{g}})\)

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com