Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam, những chuyển biến về kinh tế và xã hội đầu thế kỉ XX có tác động nào sau đây đối với phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919 - 1925?

Câu 683010: Ở Việt Nam, những chuyển biến về kinh tế và xã hội đầu thế kỉ XX có tác động nào sau đây đối với phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919 - 1925?

A. Là cơ sở để các khuynh hướng cứu nước mới nối tiếp nhau xuất hiện.

B. Chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho sự thành lập một chính đảng vô sản.

C. Tạo điều kiện để hai khuynh hướng cứu nước mới xuất hiện đồng thời.

D. Tạo điều kiện cho trí thức tiểu tư sản thành lập. các tổ chức chính trị.

Câu hỏi : 683010
Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì chỉ có hai khuynh hướng chủ đạo là tư sản và vô sản xuất hiện đấu tranh giành quyền lãnh đạo, chứ không có các khuynh hướng nối tiếp nhau xuất hiện.

  - Đáp án B loại vì trong những năm 1919 – 1925 chưa chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho sự thành lập một chính đảng vô sản.

  - Đáp án C loại vì hai khuynh hướng cứu nước mới không xuất hiện đồng thời.

  => Chọn D, vì trong giai đoạn này, trí thức tiểu tư sản thành lập các tổ chức chính trị như Hội Phục Việt, Cao Vọng, ...=> Tạo điều kiện cho trí thức tiểu tư sản thành lập các tổ chức chính trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com