Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,50\mu {\rm{m}}\), khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,0 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

Câu 683036: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,50\mu {\rm{m}}\), khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,0 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. \(3,0\;{\rm{mm}}\).

B. \(0,75\;{\rm{mm}}\).

C. \(2,0\;{\rm{mm}}\).

D. \(0,33\;{\rm{mm}}\).

Câu hỏi : 683036

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp là (n – 1)i.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{0,5.1,5}}{1} = 0,75mm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com