Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết khối lượng của prôtôn; nơtron và hạt nhân \(_{16}^{32}\;{\rm{S}}\) lần lượt là \(1,0073{\rm{u}};1,0087{\rm{u}}\) và 31,9633\({\rm{u}}\). Độ hụt khối của hạt nhân \(_{16}^{32}\;{\rm{S}}\) là

Câu 683037: Biết khối lượng của prôtôn; nơtron và hạt nhân \(_{16}^{32}\;{\rm{S}}\) lần lượt là \(1,0073{\rm{u}};1,0087{\rm{u}}\) và 31,9633\({\rm{u}}\). Độ hụt khối của hạt nhân \(_{16}^{32}\;{\rm{S}}\) là

A. \(0,2207{\rm{u}}\).

B. \(0,2351{\rm{u}}\).

C. \(0,2927{\rm{u}}\).

D. \(0,2783{\rm{u}}\).

Câu hỏi : 683037

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Độ hụt khối: \(\Delta m = \left( {Z{m_p} + N{m_n}} \right) - m\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ hụt khối: \(\Delta m = \left( {Z{m_p} + N{m_n}} \right) - m\)

  \( \to \Delta m = \left( {16.1,0073 + 16.1,0087} \right)u - 31,9633u = 0,2927u\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com