Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại đột biến NST nào sau đây luôn làm tăng lượng vật chất di truyền trong tế bào?

Câu 683153: Loại đột biến NST nào sau đây luôn làm tăng lượng vật chất di truyền trong tế bào?

A. Mất đoạn.

B. Đảo đoạn.

C. Lệch bội.

D. Đa bội.

Câu hỏi : 683153

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về đột biến số lượng NST.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đột biến đa bội luôn làm tăng lượng vật chất di truyền trong tế bào.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com