Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp tử về các cặp gen đang xét?

Câu 683154: Cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp tử về các cặp gen đang xét?

A. \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{Ab}}}} }\\{{\rm{aB}}}\end{array}\).

B. AaXbXb.

C. \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{AB}}}} }\\{{\rm{ab}}}\end{array}\).

D. aabb.

Câu hỏi : 683154
Phương pháp giải:

Quan sát các kiểu gen.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ thể aabb có kiểu gen đồng hợp tử về các cặp gen đang xét.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com