Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thành phần kiểu gen của quần thể ở P: 0,5 AA : 0,2 Aa : 0,3 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về quần thể này là đúng?

I. Nếu quần thể xảy ra giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình hoa trắng ở F1 là 84%.

II. Nếu quần thể xảy ra giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F5 giống P.

III. Nếu tần số alen a ở F1 là 0,6 thì quần thể P có thể chịu tác động của di – nhập gen.

IV. Nếu loài này thụ phấn nhờ côn trùng, kiểu hình hoa đỏ thu hút được nhiều côn trùng hơn so với kiểu hình hoa trắng thì tần số alen a có thể tăng lên so với quần thể P.

Câu 683164: Ở một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thành phần kiểu gen của quần thể ở P: 0,5 AA : 0,2 Aa : 0,3 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về quần thể này là đúng?

I. Nếu quần thể xảy ra giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình hoa trắng ở F1 là 84%.

II. Nếu quần thể xảy ra giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F5 giống P.

III. Nếu tần số alen a ở F1 là 0,6 thì quần thể P có thể chịu tác động của di – nhập gen.

IV. Nếu loài này thụ phấn nhờ côn trùng, kiểu hình hoa đỏ thu hút được nhiều côn trùng hơn so với kiểu hình hoa trắng thì tần số alen a có thể tăng lên so với quần thể P.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 683164
Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về di truyền học quần thể.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I. Sai. Nếu giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ hoa trắng F1 là: 0,4 × 0,4=16%

  II. Đúng. Giao phấn ngẫu nhiên thì F5 vẫn có 3 kiểu gene: AA, Aa và aa

  III. Đúng. Tần số alen tăng 0,2 → có thể là tác động của di nhập gene.

  IV. Sai. CLTN sẽ đạt thải dần kiểu hình hoa trắng do không thích nghi với điều kiện thụ phấn nhờ ong → tần số alen a giảm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com