Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một số gen không alen phân li độc lập, mỗi gen có hai alen và tương tác với nhau theo kiểu bổ sung, trong đó kiểu gen quy định hoa đỏ chứa các alen trội của các gen. Tiến hành ba phép lai (P1, P2, P3) giữa các dòng hoa trắng thuần chủng thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2, kết quả được mô tả ở bảng bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về sự di truyền tính trạng này là đúng?

I. Có ít nhất ba gen không alen quy định tính trạng màu sắc hoa.

II. Nếu cho các cây hoa trắng ở F2 của P1 tự thụ phấn thì đời con tạo ra toàn cây hoa trắng.

III. Nếu cho cây F1 của P1 giao phấn với cây F1 của P3 thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

IV. Nếu cho các cây hoa đỏ F2 của P2 tự thụ phấn thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là 25 hoa đỏ : 11 hoa trắng.

Câu 683165: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một số gen không alen phân li độc lập, mỗi gen có hai alen và tương tác với nhau theo kiểu bổ sung, trong đó kiểu gen quy định hoa đỏ chứa các alen trội của các gen. Tiến hành ba phép lai (P1, P2, P3) giữa các dòng hoa trắng thuần chủng thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2, kết quả được mô tả ở bảng bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về sự di truyền tính trạng này là đúng?

I. Có ít nhất ba gen không alen quy định tính trạng màu sắc hoa.

II. Nếu cho các cây hoa trắng ở F2 của P1 tự thụ phấn thì đời con tạo ra toàn cây hoa trắng.

III. Nếu cho cây F1 của P1 giao phấn với cây F1 của P3 thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

IV. Nếu cho các cây hoa đỏ F2 của P2 tự thụ phấn thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là 25 hoa đỏ : 11 hoa trắng.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 683165
Phương pháp giải:

Biện luận và xác định phép lai.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các gen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung

  Tiến hành ba phép lai (P1, P2, P3) giữa các dòng hoa trắng thuần chủng thu được F1 (100% hoa đỏ). Mà kiểu hình hoa đỏ chứa các alen trội của các gen.

  Nếu trính trạng màu hoa do 2 cặp gene quy định thì kiểu hình hoa trắng thuần chủng chỉ có 1 trong 2 kiểu gene AAbb và aaBB → trong 3 phép lai sẽ có 1 phép lai 2 cây cùng kiểu gene → khi tự thụ F1 không thể ra tỉ lệ 9:7 ở F2 → ít nhất có 3 cặp gene quy định - (I) Đúng.

  Giả sử kiểu gen các cây hoa trắng thẳng lần lượt là (1) AABBdd ; (2) aaBBDD ; (3) AabbDD

  Ta có:

  Xét phép lai P1 có F2: 9A-B- : 3A-BBbb : 3aaBBD- : 1aaBBdd (9 đỏ : 7 trắng) → Nếu các cây trắng tự thụ sẽ cho đời con toàn cây hoa trắng → (II) Đúng.

  Nếu cho cây F1 của P1 giao phấn với cây F1 của P3 → AaBBDd × AabbDD → F: 6A-BbD- : 2aaBbD- (tỉ lệ kiểu hình 3:1) → (III) Đúng.

  Nếu cho các cây hoa đỏ F2 của P2 tự thụ phấn thì đời con tạo ra có tỉ lệ kiểu hình là:

  Tổng số cây hoa đỏ F3 là \(\frac{1}{9}\) AABBDD + \(\frac{1}{6}\) AAB-DD + \(\frac{1}{6}\) AABBD- + \(\frac{1}{4}\) AABbDd = \(\frac{{25}}{{36}}\)

  Số cây hoa trắng F3 là 1 - \(\frac{{25}}{{36}}\) = \(\frac{{11}}{{36}}\)

  → Tỉ lệ kiểu hình F3 của phép lai P3 là 25 đỏ : 11 trắng → (IV) Đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com