Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bên mô tả các dạng đột biến cấu trúc NST ở thực vật. Biết mỗi tế bào chỉ xảy ra một dạng đột biến. Mỗi chữ in hoa là kí hiệu của một gen trên NST. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về các dạng đột biến thể hiện ở hình bên là đúng?

I. Dạng 1 có thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

II. Dạng 2 có thể xảy ra do sự trao đổi đoạn giữa hai NST không tương đồng.

III. Cả bốn dạng đột biến đều có thể tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

IV. Dạng 4 có thể dùng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng.

Câu 683167: Hình bên mô tả các dạng đột biến cấu trúc NST ở thực vật. Biết mỗi tế bào chỉ xảy ra một dạng đột biến. Mỗi chữ in hoa là kí hiệu của một gen trên NST. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về các dạng đột biến thể hiện ở hình bên là đúng?

I. Dạng 1 có thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

II. Dạng 2 có thể xảy ra do sự trao đổi đoạn giữa hai NST không tương đồng.

III. Cả bốn dạng đột biến đều có thể tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

IV. Dạng 4 có thể dùng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 683167

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về đột biến cấu trúc NST.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý I đúng, dạng I là đảo đoạn, không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

  Ý II đúng, đây là chuyển đoạn do sự trao đổi đoạn giữa hai NST không tương đồng.

  Ý III đúng, các đột biến đều có thể tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

  Ý IV đúng, dạng 4 là mất đoạn, có thể dùng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com