Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các trình tự một opêron ở vi khuẩn E.coli nằm trong đoạn NST được kí hiệu từ A đến E. Để xác định các trình tự của opêron này, người ta sử dụng 5 trường hợp đột biến mất đoạn như hình bên (các đường gạch chéo biểu hiện đoạn bị mất). Kết quả thu được trường hợp 4 và 5 có các gen cấu trúc luôn được phiên mã; trường hợp 2 và 3 có các gen cấu trúc luôn không được phiên mã; trường hợp 1 chưa xác định được mức biểu hiện của các gen cấu trúc trong opêron.

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào về trình tự opêron trên là đúng?

Câu 683166: Các trình tự một opêron ở vi khuẩn E.coli nằm trong đoạn NST được kí hiệu từ A đến E. Để xác định các trình tự của opêron này, người ta sử dụng 5 trường hợp đột biến mất đoạn như hình bên (các đường gạch chéo biểu hiện đoạn bị mất). Kết quả thu được trường hợp 4 và 5 có các gen cấu trúc luôn được phiên mã; trường hợp 2 và 3 có các gen cấu trúc luôn không được phiên mã; trường hợp 1 chưa xác định được mức biểu hiện của các gen cấu trúc trong opêron.

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào về trình tự opêron trên là đúng?

A. Đoạn DE chứa vùng vận hành, đoạn BC chứa vùng khởi động.

B. Đoạn A chứa vùng vận hành, đoạn B chứa vùng khởi động.

C. Đoạn B chứa vùng vận hành, đoạn E chứa vùng khởi động.

D. Đoạn CD chứa vùng vận hành, đoạn DE chứa vùng khởi động.

Câu hỏi : 683166

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quân sát sơ đồ và phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy:

  Trường hợp 2 mất đoạn B

  Trường hợp 3 mất đoạn C

  Trường hợp 4 mất đoạn D

  Trường hợp 5 mất đoạn E

  Trong đó trường hợp 4 và 5 có các gen cấu trúc luôn được phiên mã; trường hợp 2 và 3 có các gen cấu trúc luôn không được phiên mã.

  Trong cấu trúc operon lac gen không thể tiến hành phiên mã nếu thiếu vùng vận hành, gen sẽ luôn phiên mã nếu thiếu vùng khởi động.

  Trường hợp 4 mất đoạn D, trường hợp 5 thiếu đoạn E luôn không được phiên mã → Vậy D và E nằm ở vị trí vùng khởi động.

  Trường hợp 2 mất đoạn B, trường hợp 3 mất đoạn C luôn được phiên mã → Vậy B và C nằm ở vị trí vùng vận hành.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com