Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a\) và \(b\) là hai số thực dương phân biệt, khác 1 và thỏa mãn \({\rm{log}}_a^2\left( {{a^2}b} \right) \cdot {\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}\dfrac{b}{a} + 4 = 0\). Giá trị của \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a\) bằng

Câu 683209: Cho \(a\) và \(b\) là hai số thực dương phân biệt, khác 1 và thỏa mãn \({\rm{log}}_a^2\left( {{a^2}b} \right) \cdot {\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}\dfrac{b}{a} + 4 = 0\). Giá trị của \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a\) bằng

A. \( - 3\)

B. 3

C. \(\dfrac{1}{3}\)

D. \( - \dfrac{1}{3}\)

Câu hỏi : 683209
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com