Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ {1;20} \right]\) sao cho ứng với mỗi \(m\), hàm số \(y = \dfrac{{ - {x^2} + 3x - m - 1}}{{3x - m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2;3} \right)\) ?

Câu 683210: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ {1;20} \right]\) sao cho ứng với mỗi \(m\), hàm số \(y = \dfrac{{ - {x^2} + 3x - m - 1}}{{3x - m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2;3} \right)\) ?

A. 17

B. 14

C. 15

D. 13

Câu hỏi : 683210

Quảng cáo

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com