Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các số phức \(z,w\left( {w \ne 2} \right)\) thỏa mãn \(\left| z \right| = 1\) và \(\dfrac{{w + 2}}{{w - 2}}\) là số thuần ảo. Khi \(\left| {z - w} \right| = \sqrt 3 \), giá trị của \(\left| {2z + w} \right|\) bằng

Câu 683212: Xét các số phức \(z,w\left( {w \ne 2} \right)\) thỏa mãn \(\left| z \right| = 1\) và \(\dfrac{{w + 2}}{{w - 2}}\) là số thuần ảo. Khi \(\left| {z - w} \right| = \sqrt 3 \), giá trị của \(\left| {2z + w} \right|\) bằng

A. \(\dfrac{{9\sqrt 7 }}{2}\)

B. \(\dfrac{{3\sqrt 7 }}{2}\)

C. \(\dfrac{{2\sqrt 3 }}{3}\)

D. \(2\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 683212
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com