Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét \(f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c(a,b,c \in \mathbb{R},a > 0)\) sao cho đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) có ba điểm cực trị là \(A,B\) và \(C\left( {1; - \dfrac{3}{5}} \right)\). Gọi \(y = g\left( x \right)\) là hàm số bậc hai có đồ thị đi qua ba điểm \(A,B\) và \(C\). Khi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số \(y = f\left( x \right),y = g\left( x \right)\) và hai đường thẳng \(x = 0,x = 1\) có diện tích bằng \(\dfrac{2}{5}\), tích phân \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} \) bằng

Câu 683211: Xét \(f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c(a,b,c \in \mathbb{R},a > 0)\) sao cho đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) có ba điểm cực trị là \(A,B\) và \(C\left( {1; - \dfrac{3}{5}} \right)\). Gọi \(y = g\left( x \right)\) là hàm số bậc hai có đồ thị đi qua ba điểm \(A,B\) và \(C\). Khi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số \(y = f\left( x \right),y = g\left( x \right)\) và hai đường thẳng \(x = 0,x = 1\) có diện tích bằng \(\dfrac{2}{5}\), tích phân \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} \) bằng

A. 1

B. \( - 1\)

C. \( - \dfrac{{17}}{{15}}\)

D. \(\dfrac{{17}}{{15}}\)

Câu hỏi : 683211

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com