Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho hình nón \(\left( \mathcal{N} \right)\) có đỉnh \(A\left( {2;3;0} \right)\), độ dài đường sinh bằng 5 và đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng \(\left( P \right):2x + y + 2z - 1 = 0\). Gọi \(\left( C \right)\) là giao tuyến của mặt xung quanh của \(\left( \mathcal{N} \right)\) với mặt phẳng \(\left( Q \right):x - 4y + z + 4 = 0\) và \(M\) là một điểm di động trên \(\left( C \right)\). Hỏi giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng \(AM\) thuộc khoảng nào dưới đây?

Câu 683220: Trong không gian \(Oxyz\), cho hình nón \(\left( \mathcal{N} \right)\) có đỉnh \(A\left( {2;3;0} \right)\), độ dài đường sinh bằng 5 và đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng \(\left( P \right):2x + y + 2z - 1 = 0\). Gọi \(\left( C \right)\) là giao tuyến của mặt xung quanh của \(\left( \mathcal{N} \right)\) với mặt phẳng \(\left( Q \right):x - 4y + z + 4 = 0\) và \(M\) là một điểm di động trên \(\left( C \right)\). Hỏi giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng \(AM\) thuộc khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( {\dfrac{3}{2};2} \right)\)

B. \(\left( {0;1} \right)\)

C. \(\left( {1;\dfrac{3}{2}} \right)\)

D. \(\left( {2;3} \right)\)

Câu hỏi : 683220
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com