Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức \(z = 3 - i\), phần thực của số phức \(\left( {1 - i} \right)\bar z\) bằng

Câu 683249: Cho số phức \(z = 3 - i\), phần thực của số phức \(\left( {1 - i} \right)\bar z\) bằng

A. 4

B. 2

C. \( - 4\)

D. \( - 2\)

Câu hỏi : 683249

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính \(\left( {1 - i} \right)\bar z\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( {1 - i} \right)\bar z = \left( {1 - i} \right)\left( {3 + i} \right) = 4 - 2i\) có phần thực bằng 4

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com