Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lập phương \(ABCD \cdot A'B'C'D'\) (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng \(CD\) và \(AB'\) bằng

Câu 683250: Cho hình lập phương \(ABCD \cdot A'B'C'D'\) (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng \(CD\) và \(AB'\) bằng

A. \({90^ \circ }\)

B. \({60^ \circ }\)

C. \({30^ \circ }\)

D. \({45^ \circ }\)

Câu hỏi : 683250

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\(\left( {CD,AB'} \right) = \left( {CD,DC'} \right) = \angle C'DC\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\left( {CD,AB'} \right) = \left( {CD,DC'} \right) = \angle C'DC = {45^0}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com