Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) =  - {x^4} + 6{x^2} - 4\) bằng

Câu 683255: Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) =  - {x^4} + 6{x^2} - 4\) bằng

A. \( - \sqrt 3 \)

B. \( - 4\)

C. 5

D. \(\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 683255
Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và khảo sát hàm số

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(f\left( x \right) =  - {x^4} + 6{x^2} - 4 \Rightarrow f'\left( x \right) =  - 4{x^3} + 12x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  \pm \sqrt 3 \end{array} \right.\)

  Vậy hàm số đạt GTLN bằng 5

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com