Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}\left( {32{a^4}} \right)\) bằng

Câu 683256: Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}\left( {32{a^4}} \right)\) bằng

A. \(5 - 4{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}a\)

B. \(5 + 4a\)

C. \(5 - 4a\)

D. \(5 + 4{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}a\)

Câu hỏi : 683256

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất logarit

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}\left( {32{a^4}} \right) = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}32 + {\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}{a^4} = 5 + 4{\log _2}a\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com