Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$X({C_4}{H_8}{O_2})\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}Ancol\,Y\xrightarrow{{{O_2}(men\,giam)}}C{H_3}COOH$

Công thức của X là

Câu 683300: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$X({C_4}{H_8}{O_2})\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}Ancol\,Y\xrightarrow{{{O_2}(men\,giam)}}C{H_3}COOH$

Công thức của X là

A. HCOOCH2CH2CH3.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. CH3CH2CH2COOH.

Câu hỏi : 683300

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học este, ancol

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $C{H_3}COO{C_2}{H_5}\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}{C_2}{H_5}OH\xrightarrow{{{O_2}(men\,giam)}}C{H_3}COOH$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com