Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất hữu cơ X có công thức là C3H10O2N2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí Y và chất Z là muối của amino axit T.

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch chất T không làm đổi màu quỳ tím.

(b) 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol NaOH trong dung dịch.

(c) Y tan tốt trong nước tạo thành dung dịch có pH < 7.

(d) Ở điều kiện thường, T là chất rắn và dễ tan trong nước.

(đ) Y có hai nguyên tử nitơ trong phân tử.

Số phát biểu sai là

Câu 683301: Chất hữu cơ X có công thức là C3H10O2N2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí Y và chất Z là muối của amino axit T.

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch chất T không làm đổi màu quỳ tím.

(b) 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol NaOH trong dung dịch.

(c) Y tan tốt trong nước tạo thành dung dịch có pH < 7.

(d) Ở điều kiện thường, T là chất rắn và dễ tan trong nước.

(đ) Y có hai nguyên tử nitơ trong phân tử.

Số phát biểu sai là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 683301

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của amino axit.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C3H10O2N2: k = 1

  Các công thức cấu tạo có thể có của X:

  (1) H2HCH2COONH3CH3

  (2) CH3CH(NH2)COONH4

  ⟹ Các công thức tương ứng của Y:

  (1) CH3NH2 ⟹ Z: H2NCH2COONa ⟹ T: H2NCH2COOH (Glyxin)

  (2) NH3 ⟹ Z: CH3CH(NH2)COONa ⟹ T: CH3CH(NH2)COONa (Alanin)

  (a) đúng.

  (b) sai, vì 1 mol X phản ứng tối đa với 1 mol NaOH

  (c) sai, vì Y tan trong nước tạo môi trường bazo có pH > 7.

  (d) đúng.

  (đ) sai, vì Y chỉ có 1 nguyên tử N trong phân tử.

  ⟹ Có 3 nhận định sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com