Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

1.1. Từ tinh bột, các hóa chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế etyl axetat (ghi rõ điều kiện nếu có).

1.2. Viết công thức và gọi tên 3 muối dùng trong nông nghiệp (tương ứng phân đạm, phân lân, phân kali). Hãy giải thích tại sao người ta không trộn tro bếp với phân đạm để bón ruộng?

1.3. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: KOH, MgCl2, CuSO4, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hoá chất khác. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 683322:

1.1. Từ tinh bột, các hóa chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế etyl axetat (ghi rõ điều kiện nếu có).

1.2. Viết công thức và gọi tên 3 muối dùng trong nông nghiệp (tương ứng phân đạm, phân lân, phân kali). Hãy giải thích tại sao người ta không trộn tro bếp với phân đạm để bón ruộng?

1.3. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: KOH, MgCl2, CuSO4, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hoá chất khác. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu hỏi : 683322
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  1.1.

  1.2.

  Phân đạm: NH4NO3 (amoni nitrat); phân lân : Ca(H2PO4)2 (canxi đihiđrophotphat); phân kali : KC1 (kali clorua).

  Không trộn phân đạm amoni với tro bếp (tro bếp chứa K2CO3) vì sẽ gây thất thoát đạm:

  NH4NO3 + K2CO3 → KNO3 + KHCO3 + NH3

  1.3.

  Trích mẫu thử và đánh dấu mẫu thử.

  Nhỏ từ từ các dung dịch vào nhau từng đôi một:

  + Xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần: dung dịch nhỏ vào là KOH; dung dịch trong ống nghiệm là AlCl3

  AlCl3 + 3KOH→ Al(OH)3 (keo trắng) + 3KCl

  Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O

  + Xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa tan ngay, sau một thời gian lại xuất hiện kết tủa: dung dịch nhỏ vào là AlCl3; dung dịch trong ống nghiệm là KOH

  AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 ↓ (keo trắng) + 3KCl

  Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O

  AlCl3 + 3KAlO2 + 6H2O → 4 Al(OH)3 ↓ (keo trắng)  + 3KCl

  Nhỏ dung dịch KOH vào các mẫu thử còn lại:

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng:MgCl2

  MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 ↓ (trắng) + 2KCl

  CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ (xanh) + K2SO4

  Lưu ý: Nếu dung dịch CuSO4 nhạt quá thì không có màu, nếu dung dịch CuSO4 có nồng độ thích hợp để có màu xanh thì nhận biết bằng màu được

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com