Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu đúng về pha của li độ, vận tốc và gia tốc của vật dao động cơ điều hòa.

Câu 683503: Chọn câu đúng về pha của li độ, vận tốc và gia tốc của vật dao động cơ điều hòa.

A. Li độ cùng pha với vận tốc.

B. Vận tốc chậm pha \(\dfrac{\pi }{2}\)với li độ.

C. Li độ chậm pha \(\dfrac{{\rm{\pi }}}{2}\) so với vận tốc.

D. Vận tốc ngược pha với gia tốc.

Câu hỏi : 683503
Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ về pha của các đại lượng trong dao động điều hòa.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong dao động điều hòa, li độ trễ pha hơn vận tốc góc \(\dfrac{\pi }{2}\), vận tốc trễ pha hơn so với gia tốc góc \(\dfrac{\pi }{2}\), gia tốc ngược pha với li độ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com