Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc \(10\pi \sqrt 3 {\rm{ cm/s}}\) hướng về vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Lấy \(g = 10\left( {{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}} \right);{\rm{ }}{\pi ^2} = 10.\) Trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ngược hướng nhau là

Câu 683504: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc \(10\pi \sqrt 3 {\rm{ cm/s}}\) hướng về vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Lấy \(g = 10\left( {{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}} \right);{\rm{ }}{\pi ^2} = 10.\) Trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ngược hướng nhau là

A. \(\dfrac{1}{{12}}s\)

B. \(\dfrac{1}{{60}}s\)

C. \(\dfrac{1}{6}s\)

D. \(\dfrac{1}{{30}}s\)

Câu hỏi : 683504

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng mối quan hệ giữa tần số và độ biến dạng của lò xo, mối quan hệ vuông pha giữa li độ và vận tốc tìm biên độ dao động của vật.

Cách xác định chiều của lực đàn hồi và lực kéo về.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\omega  = 2\pi f = \sqrt {\dfrac{g}{{\Delta \ell }}}  = 10\pi \\ \Rightarrow \Delta \ell  = 0,01\left( m \right) = 1\left( {cm} \right)\end{array}\)

  Tại thời điểm ban đầu: \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - \Delta \ell  =  - 1\left( {cm} \right)\\v = 10\pi \sqrt 3 \left( {cm/s} \right)\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow {A^2} = {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = 4 \Rightarrow A = 2\left( {cm} \right)\)

  Trong một chu kì, khoảng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ngược hướng nhau tương ứng với thời gian mà vật đi từ vị trí cân bằng về vị trí lò xo không biến dạng và ngược lại.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}x =  - \Delta \ell  =  - \dfrac{A}{2}\\ \Rightarrow t = 2.\dfrac{T}{{12}} = \dfrac{T}{6} = \dfrac{1}{{6.f}} = \dfrac{1}{{30}}\left( s \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com