Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2, D là khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn; \(\lambda \) là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 (xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa) bằng:

Câu 683522: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2, D là khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn; \(\lambda \) là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 (xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa) bằng:

A. \(\dfrac{{5\lambda D}}{{2a}}\)

B. \(\dfrac{{7\lambda D}}{{2a}}\)

C. \(\dfrac{{11\lambda D}}{{2a}}\)

D. \(\dfrac{{9\lambda D}}{{2a}}\)

Câu hỏi : 683522

Quảng cáo

Phương pháp giải:

+ Vị trí vân sáng: \(x = ki\)

+ Vị trí vân tối: \(x = \left( {k - 0,5} \right)i\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 (xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa) bằng: \(x = 2i + 2,5i = 4,5i = \dfrac{9}{2}.\dfrac{{\lambda D}}{a}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com