Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 30\Omega ,\) điện trở \({R_2} = 10\Omega ,\) cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = \dfrac{3}{{10\pi }}\) và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa hai điện trở. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng \(U = 200V\) và tần số f = 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung C tới giá trị \(C = {C_m}\) thì điện áp hiệu dụng \({U_{MB}}\) đạt giá trị cực tiểu. Giá trị của \({U_{MB\min }}\) là

Câu 683523: Đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 30\Omega ,\) điện trở \({R_2} = 10\Omega ,\) cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = \dfrac{3}{{10\pi }}\) và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa hai điện trở. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng \(U = 200V\) và tần số f = 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung C tới giá trị \(C = {C_m}\) thì điện áp hiệu dụng \({U_{MB}}\) đạt giá trị cực tiểu. Giá trị của \({U_{MB\min }}\) là

A. 50V.

B. 100V.

C. 75V.

D. 25V.

Câu hỏi : 683523

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Khi C thay đổi để \({U_{MB\min }}\) khi \({Z_L} = {Z_C}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy \({U_{MB\min }}\) khi mạch xảy ra cộng hưởng: \({Z_L} = {Z_C}\)

  \( \Rightarrow {U_{MB\min }} = {U_{{R_2}}} = I.{R_2} = \dfrac{U}{{\left( {{R_1} + {R_2}} \right)}}.{R_2} = 50\left( V \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com