Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Công thoát electron ra khỏi kim loại \(A = 6,{625.10^{ - 19}}J,\) hằng số Plăng \(h = 6,{625.10^{ - 34}}Js,\)vận tốc ánh sáng trong chân không \(c = {3.10^8}m/s.\). Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 683524: Công thoát electron ra khỏi kim loại \(A = 6,{625.10^{ - 19}}J,\) hằng số Plăng \(h = 6,{625.10^{ - 34}}Js,\)vận tốc ánh sáng trong chân không \(c = {3.10^8}m/s.\). Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. \(0,250\mu m.\)

B. \(0,375\mu m.\)

C. \(0,300\mu m.\)

D. \(0,295\mu m.\)

Câu hỏi : 683524
Phương pháp giải:

Công thoát: \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}} \Rightarrow {\lambda _0} = \dfrac{{hc}}{A}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giới hạn quang điện:

  \({\lambda _0} = \dfrac{{hc}}{A} = 0,{3.10^{ - 6}}\left( m \right) = 0,3\left( {\mu m} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com