Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 16cm; BC = 12cm), M là trung điểm của BC. Lấy điểm P trên cạnh AB và điểm Q trên cạnh CD sao cho AP = CQ. Tính diện tích tam giác PMQ.

Câu 683552: Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 16cm; BC = 12cm), M là trung điểm của BC. Lấy điểm P trên cạnh AB và điểm Q trên cạnh CD sao cho AP = CQ. Tính diện tích tam giác PMQ.

Câu hỏi : 683552
Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: \(\dfrac{1}{2} \times a \times h\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Vì AP = CQ và AB = CD nên BP = DQ

  Do đó hai hình thang APQD và BCQP có diện tích bằng nhau.

  \( \Rightarrow {S_{APQD}} = {S_{BCQP}} = \dfrac{1}{2} \times {S_{ABCD}}\)

  Ta có \({S_{BPM}} = \dfrac{1}{2} \times BM \times PB\)

  \({S_{CMQ}} = \dfrac{1}{2} \times CM \times QC\)

  Vì M là trung điểm của BC nên \(BM = CM = \dfrac{1}{2} \times BC\)

  \( \Rightarrow {S_{BPM}} + {S_{CMQ}} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} \times BC \times PB + \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} \times BC \times QC\)

  \( = \dfrac{1}{4} \times BC \times (PB + QC) = \dfrac{1}{4} \times BC \times AB = \dfrac{1}{4} \times {S_{ABCD}}\)

  Vậy \({S_{PMQ}} = {S_{BCQP}} - (S{}_{BPM} + {S_{CMQ}}) = \dfrac{1}{2} \times {S_{ABCD}} - \dfrac{1}{4} \times {S_{ABCD}} = \dfrac{1}{4} \times {S_{ABCD}} = \dfrac{1}{4} \times 12 \times 16 = 48\) (cm2)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com